post

Zihinsel Engel

ZİHİNSEL ENGEL
Amerikan Zeka Geriliği Birliği (AAMR) zihinsel engellilik durumunu şöyle tanımlamaktadır: Zihinsel Engellilik durumu, zihinsel işlevler ve kavramsal, sosyal ve pratik uyumsal becerilerde kendini gösteren uyumsal davranışların her ikisinde görülen anlamlı sınırlılıklar olarak karakterize edilen bir yetersizliktir. Bu yetersizlik 18 yaşından önce başlamaktadır.
Sınıflama
Zeka geriliği gösteren çocuklar genellikle ağırlık derecelerine göre hafif, orta, ağır ve çok ağır şeklinde sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma zeka testlerinin uygulamasından elde edilen skora dayanılarak yapılmaktadır.
Zihinsel Engelin Nedenleri
Zeka geriliğinin nedenleri, bireyin yaşamı boyunca birbirleriyle etkileşen ve /veya kuşaklararasında aileden çocuğa geçen biyotibbi, sosyal, davranışsal ve eğitsel risk etmenleri gruplarına ayrılabilir. Biyotibbi etmenler, genetik bozukluklar ya da beslenme gibi biyolojik süreçlerle ilişkilidir. Sosyal etmenler çocuğun uyarılması ve yetişkin sorumluluğu gibi sosyal ve aile etkileşimi ile ilişkilidir. Davranışsal etmenler annenin madde bağımlısı olma gibi zarar veren davranışlarla ilişkilidir. Eğitsel etmenler ise zihinsel gelişimi ilerleten ve uyumsal becerileri arttıran aile ve eğitim desteğinin var olması ile ilişkilidir.
Tanılama
Zeka geriliği gösteren çocukların tanılamaları ve uygun özel eğitim programlarına yerleştirilebilmeleri için öncelikle psikoeğitsel olarak değerlendirilmeleri gerekmektedir. Bu değerlendirmelerde zeka ve uyumsal davranışlar üzerinde durulmaktadır.
Zekanın değerlendirmesinde klasik olarak zeka testleri yapılmaktadır. Ülkemizde yaygın olarak Stanford-Binet ve WICS-R zeka testleri kullanılmaktadır. Bu testleri kullanacak uzmanın bu konunun eğitimini almış olması gerekmektedir.
Uyumsal davranışların ölçümü ağırlıklı olarak davranış ölçekleriyle yapılmaktadır. Uyumsal davranışlara ilişkin bilgiler kişinin kendisinden veya onu yakından tanıyan kişilerden yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla alınmaktadır.
Eğitim Yaklaşımları
Yakın geçmişe kadar zihinsel engelli çocukların eğitiminde geleneksel akademik konular üzerinde yoğunlaşan genel eğitim programlarının uygulandığı görülmekteydi. Son yılarda ise İşlevsel akademik becerilerin daha fazla öğretim programına alındığı görülmektedir. İşlevsel akademik beceriler öğrencilerin günlük yaşamda kullanabilecekleri becerileri edinmelerini sağlamak üzere planlanmaktadır. Son yıllarda zihinsel engelli çocukların eğitim programlarında daha sık yer alan bir başka önemli alan da toplumsal yaşam becerileridir. Kişisel bakım ve gelişim, ev ve toplum yaşamı, iş/meslek edinimi, boş zamanları değerlendirme ve seyahat etme başlıca sıralanabilecek toplumsal yaşam becerileridir.

post

Özel Eğitim Nedir?

TANIM

Ortalama öğrenci özelliklerinden önemli ölçüde farklılaşan öğrencilere sağlanan,

bireysel olarak planlanmış ve bireyin bağımsız yaşama olasılığını en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen eğitim hizmetlerinin bütünüdür.

Özür: Bedenin belli bir bölümünün yada organının işlevlerini yeterince yerine getirememesi durumudur. Örneğin kişi göremeyebilir yada duyamayabilir. Bu durum bireyin sınırlılığıdır.

Engel: Özürlü bireyin toplumsal yaşamın gereklerini yerine getirmede karşılaştığı sınırlılıklardır. Özürlü bir birey eğer eğitim ortamında, günlük yaşamda, iş yaşamında herhangi bir sınırlamayla karşı karşıya değilse bu birey engelli değildir.

Özel eğitim çalışmalarının temel hedefi; a. Özel eğitim aracılığıyla özel gereksinimli bireylere bilgi ve beceri kazandırmak, b. Yaşadığımız çevreyi özel gereksinimli bireylerin kullanabilecekleri hale getirmek suretiyle özrün engele dönüşmesini engellemektir.

Özel Eğitim Kimlere Verilir?

Özel eğitim, herhangi bir nedene bağlı olarak gelişimsel farklılığı bulunan bireylere verilmektedir. Son yıllarda kapsamı genişletilmiş olup daha farklı zorluklar yaşayan bireylerin de özel eğitimden faydalanmaları sağlanmıştır. Buna örnek olarak üstün zekalı ve üstün yeteneği olan çocuklar ve özel öğrenme güçlüğü çeken çocuklar bu kapsama alınmıştır. Aşağıda özel eğitimden faydalanan gruplar sıralanmıştır.

Zeka Geriliği Olan Çocuklar

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar-Otizm

Ortopedik ve Hareket Bozukluğu Olanlar

Görme Engelliler

İşitme Engelliler

Konuşma Bozukluğu Olanlar

Üstün Zekalı/Yeteneği Olan Çocuklar

Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar

Duygusal ve Davranış Bozukluğu Olan Çocuklar

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklar

post

Çocuk Sahibi Olmak

Gelişimsel Yetersizliği Bulunan Çocuk Sahibi Olmak

Gelişimsel yetersizliği olan çocuklarla yapılan eğitim, terapi ve rehabilitasyon çalışmalarının merkezinde ilk önce çocuk vardır. Önce çocuk değerlendirilir teşhis süreci incelenir. Gerekirse yeni yönlendirmeler yapılır ve tıbbi tedavi süreci anlaşılmaya çalışılır, hekimle işbirliğine girilir. Fizyoterapi, konuşma terapisi ve eğitim programları planlanmaya başlanır. Fakat yapılan ilk çalışmalarda aile, asıl çalışma alanına girmez.
Read More